КАРЛИК ВОЮЄ ПРОТИ ВЕЛЕТНЯ

КАРЛИК ВОЮЄ ПРОТИ ВЕЛЕТНЯ

СЕКРЕТ СИЛИ ТА МОГУТНОСТІ ХАБАДІВЦІВ

Сила та відносна могутність племені сатанинського, юдеїв-хабадівців, які планують опанувати усім світом, тримається на двох глевких гріховних опорах.
ПЕРША ОПОРА в тому, що вони мають у своєму розпорядженні друкарський верстат по випуску неміряної кількості доларових банкнот через групу єврейських банків, яка зветься Федеральна Резервна Система США. Такі ДОЛАРИ фактично є фальшивими, тобто не забезпеченими відповідним еквівалентом матеріальних і нематеріальних активів (товарів, коштовностей, нерухомості, робіт, послуг). При цьому сама влада США є масонською та сіоністською, про що свідчать відповідні масонські знаки на доларових купюрах, які поширюються державою (в Україні, до речі, так само).Така влада міцно прикриває доларовий друкарський верстат і надруковані фальшиві долари потужними збройними силами та ще й ядерною зброєю, і забезпечує ними обіг по світу тих же фальшивих доларів.
ДРУГА ОПОРА – це ГРІХ БУДЬ-ЯКОЇ ЛЮДИНИ, нестримна ЖАГА БАГАТСТВА І ВЛАДИ. Саме ця гріховна людська природа закладена в основу могутності юдеїв-хабадівців, які постійно спокушують та підкуповують політиків значної кількості країн доларами з-під свого верстата.
А найголовніше, що євреї-хабадівці використовують неєвреїв-політиків лише короткий час на шляху до повного захоплення євреями влади в тій чи іншій країні. І вже далі, коли із паспортів громадян країни вилучено посилання на національність, виключена із законів смертна кара за тяжкі злочини, введено систему контролю людей через ідентификаційні номери, підкуплено депутатів, суддів, прокурорів та поліцію (міліцію) або розставлено на ці посади своїх євреїв, - то вже нема чого переживати хабадівцям.
Вони вже міцно узяли у свої пазурі здобич і будуть смоктати кров народу до тих пір, поки злидні та нещастя не вбьють кінцево націю, працю і багатства якої привласнюють євреї-хабадівці-паразити. АКСИОМОЙ, есть то, что любой кризис, вызванный не силами природы, но проходящий в обществе людей, называется РУКОТВОРНЫМ КРИЗИСОМ, т. е. происходящим по воле людей, имеющим человеческую природу, людской фактор.
А человек существо разумное, хотя греховное и часто подлое. И это самое разумное существо имеет во многом цель, и им руководит интерес. Цель и интерес отдельных людей в этом кризисе: еще большая концентрация власти и капитала. Искусство богатеть в современной Украине – это умение грабить людей. Да, со своими деньгами и наглостью евреи-иудеи-хабадовцы вторгаются во власть быстрее, чем успевает это сделать на переломе истории, консолидироваться и сплотиться славянский народ. Но раз уже мы проснулись и осознали себя хозяевами на своей земле, свободными, то геть від влади чужинців!

РАДА УЖОРСТОЧУЄ ЗАКОНИ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІЛЬШОСТІ!
Верховна Рада України 04.03.2009 о 13 год. 57 хв. прийняла за основу один із двох проектів закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості)".
Законопроект (реєстр. №2281-1) розроблено народним депутатом Т.Чорноволом "з метою посилення кримінальної відповідальності за злочини, що вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості". Зокрема, пропонується доповнити статті 115, 121, 122, 126, 127, 129, 300 Кримінального кодексу України новими частинами (пунктами), що встановлюють кримінальну відповідальність за вчинення цих злочинів.
Отак історія дає поки сплячим слов’янам черговий іспит. Але доречним буде розглянути почергово обидва проекти, щоб дізнатися про справжні наміри їх авторів та тих, хто за ними стоїть.
Тоді яснішими будуть і прогнози розвитку подій на майбутнє.

КАРА ЗА «АНТИСЕМІТИЗМ»
Ось що написала у пояснювальній записці депутат фракції Партії регіонів Ганна Герман до свого законопроекту реєстр. №2281: «Метою законопроекту є встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за дії спрямовані на дискримінацію за ознакою раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, інших КСЕНОФОБСЬКИХ, АНТИСЕМІТИСТСЬКИХ ДІЙ ТА ПРОПАГАНДИ, а також проявів релігійної та національної нетерпимості.
Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) статтями 173-3 – 173-8, які передбачають встановлення адміністративної відповідальності, за правопорушення пов’язані із вчиненням КСЕНОФОБСЬКИХ, АНТИСЕМІТИСТСЬКИХ ДІЙ та ПРОПАГАНДИ, А ТАКОЖ ПРОЯВІВ РЕЛІГІЙНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ. Досудове слідство в зазначеній категорії справ законопроектом пропонується надати слідчим органів внутрішніх справ».
Але саме бажання депутата ще не все. У Верховній Раді діє Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, яке надає висновки на законопроекти депутатів. Ось висновок управління на проект Закону (реєстр. № 2281 від 27.03.2008 р.) Г.Герман: «Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) статтями 173-3 – 173-8, що передбачають встановлення адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані із ВЧИНЕННЯМ КСЕНОФОБСЬКИХ, АНТИСЕМІТСЬКИХ ДІЙ ТА ПРОПАГАНДИ, а також проявів релігійної та національної нетерпимості, а також викласти у новій редакції статтю 161 Кримінального кодексу України (далі – КК) та доповнити даний Кодекс статтями 161-1 – 161-5, якими передбачається встановлення кримінальної відповідальності за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії. Головне управління, проаналізувавши проект, не може підтримати його прийняття через наступні зауваження:
1. Вдосконалення чинних норм про кримінальну відповідальність, а також криміналізація певних діянь має здійснюватись НА ОСНОВІ ҐРУНТОВНОГО АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ про вчинення таких діянь, кримінологічних досліджень, які доводять недосконалість існуючих норм і є обґрунтуванням криміналізації. У Пояснювальній записці до законопроекту ТАКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДСУТНЄ. Сьогодні за офіційною статистикою Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України НАША КРАЇНА, на відміну від інших держав (наприклад, Росії), НЕ Є ТАКОЮ, ДЕ ПРОЯВИ РАСИЗМУ, ШОВІНІЗМУ, АНТИСЕМІТИЗМУ СТАЛИ ПОШИРЕНИМИ, МАСОВИМИ ЯВИЩАМИ ТА НАБУЛИ СТУПЕНЮ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ДОСТАТНЬОЇ ДЛЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ ДІЯНЬ. Тому пропонована проектом ДОСИТЬ МАСШТАБНА КРИМІНАЛІЗАЦІЯ нових дій ВИГЛЯДАЄ НЕДОРЕЧНОЮ.
3. Законопроектом пропонується також доповнити статті 115, 121, 122, 125, 126, 127, 129, 178, 179, 180, 195, 258?, 258?, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 304, 436 КК новими частинами із зазначенням в якості кваліфікуючої ознаки мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ворожнечі або відносно будь-якої соціальної групи і з встановленням відповідного покарання. На нашу думку, ця пропозиція ускладнить процес реалізації чинних норм кримінального права.
4. У Пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що в ньому пропонується доповнити КК України статтями 161-1 – 161-5, якими передбачається встановлення кримінальної відповідальності за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії, НАМАГАННЯ ВИПРАВДАТИ ГЕНОЦИД, ГОЛОДОМОР, ГОЛОКОСТ, ДЕПОРТАЦІЇ, ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ, ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ І ЛЮДСТВА. Досудове слідство по зазначеній категорії справ пропонується покласти на слідчі органи внутрішніх справ. Також зазначено, що законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтями 173-3 – 173-8, що передбачають встановлення адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані зі вчиненням КСЕНОФОБСЬКИХ, АНТИСЕМІТСЬКИХ ДІЙ ТА ПРОПАГАНДИ, а також проявів релігійної та національної нетерпимості. Розгляд даної категорії справ пропонується віднести до підсудності суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, а повноваження щодо складання адміністративних протоколів надати органам внутрішніх справ.
5. Виходячи з зазначеного можна стверджувати, що даний законопроект містить недоліки змістовного та техніко-юридичного характеру, які виключають його прийняття.
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні проект доцільно відхилити.
Керівник Головного управління В. І. Борденюк, Вик.: Н.В. Кідіна»
Як бачимо, зміст Висновку науково-експертного управління є саме таким тому, що він підписаний фахівцями, які є слов’янами, слава Богу!

10 РОКІВ ЗА ОБРАЗУ ПОЧУТТЯ!
Щоб краще усвідомити реакційність наміру пані Г.Герман, яка прославилася останнім часом своїми скандальними суперкоштовними покупками нерухомості та коштовностей, можна подивитися на її пропозиції щодо змін до частини першої статті 161 Кримінального кодексу України під назвою «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії». Ось що запропонувала депутат, яку б ніколи не обрали в одномандатному окрузі: «Образа почуттів громадян у зв'язку з їхньою національною, расовою, соціальною приналежністю, релігійними переконаннями…» замість існуючої норми ст.161 КК України: «Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями…»
То ж і виходить, що за задумом Г.Герман, у разі, якщо якийсь єврей образився, наприклад, на виступ якогось політика чи депутата (просто людини), його думки, слова та ідеї, то він вже зможе написати заяву до міліції, і того політика (депутата, просто людину) вже однозначно будуть розглядати, як порушника прав того, хто образився! І будуть притягати до кримінальної відповідальності! А навпаки, навряд чи!
А тепер давайте подивимося на те, що ж нам, слов’янам запропонував ще один депутат-регіонал Тарас Чорновіл. У супровідній записці до свого законопроекту за №2281-1 він зазначив: «З початку 2008 року в Україні було зафіксовано 29 інцидентів з учиненням насильства над іноземцями, що на думку міжнародних експертів можуть кваліфікуватися як расова нетерпимість чи ксенофобія.
Окрім того, в Україні відкрито почали діяти так звані скінхедські групи, які сповідують расистські принципи та спонукаються мотивами расової ненависті.
Останнім часом ПРОЗВУЧАЛИ ЗАЯВИ ПРЕДСТАВНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, дипломатичного корпусу, громадських об’єднань зі звинуваченнями української влади в неспроможності або небажанні поборювати расизм як явище. Подальше ігнорування цього факту може призвести ДО ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ ПРОТИ УКРАЇНИ ззовні та розростанням організованих злочинних структур в середині країни. Проектом пропонується внести зміни до наступних статей Кримінального кодексу України (в частині злочинів проти життя й здоров’я особи):
Стаття 115. Умисне вбивство; Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження; Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження; Стаття 126. Побої і мордування; Стаття 127. Катування; Стаття 129. Погроза вбивством.
Проектом також вносяться зміни до:
Статті 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.
В даній статті вилучено та замінено термін «громадянин» словом «людина», та ужорсточена санкція від 2-х до 5-ти років на від 3-х до 10-ти років позбавлення волі.
Окрім того зміни вводяться в назву й текст статті 300 КК «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості».

БАТЬКО В МОГИЛІ ПЕРЕВЕРТАЄТЬСЯ!
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України надало висновок на проект Закону (реєстр. № 2281-1 від 28.03.2008 р.) Т.Чорновіла: «Головне науково-експертне управління не може підтримати запропонований проект через наступні зауваження:
1. Законопроектом пропонується доповнити статті 115, 121, 122, 126, 127, 129 КК новими частинами (пунктами) із зазначенням у них в якості кваліфікуючої ознаки мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості та встановленням відповідного кримінального покарання. На нашу думку, така пропозиція (в разі її прийняття) ускладнить процес реалізації чинних норм кримінального права.
Чинна редакція п. 3 ч. 1 ст. 67 КК вже вказує на вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату як на обставину, що обтяжує покарання, яку суд при призначенні покарання обов’язково, за її наявності, повинен врахувати.
2. Запропонована проектом заміна у тексті ст. 161 КК слова “громадян” словом “людей” є зайвою, оскільки у доктрині кримінального права та на практиці на даний час вжите у цій статті слово “громадян” розуміється у тому сенсі, що потерпілими від даного злочину можуть бути як громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства.
Не виглядають вдалими і запропоновані до ч. 1 ст. 161 доповнення, за якими пропонується окремо передбачити відповідальність за образу почуттів людей НЕ ЛИШЕ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХНІМИ РЕЛІГІЙНИМИ ПЕРЕКОНАННЯМИ, А Й У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ РАСОВОЮ, ЕТНІЧНОЮ НАЛЕЖНІСТЮ, КОЛЬОРОМ ШКІРИ, МОВОЮ. Слід мати на увазі, що законодавець не передбачає на даний час окремої кримінальної відповідальності за ці дії тому, що умисні образи такого роду слід розглядати як умисні дії, спрямовані на розпалювання расової чи національної ворожнечі або ж на приниження національної честі та гідності, а тому немає потреби повторно встановлювати кримінальну відповідальність за ці дії. У той же час образа у зв’язку з релігійними переконаннями не завжди веде до розпалювання релігійної ворожнечі і тому потребує окремої криміналізації.
3. Необґрунтованою виглядає пропозиція щодо збільшення розмірів кримінального покарання у виді штрафу за вчинення злочинних дій, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 161 КК з одночасним виключенням із санкцій цих частин альтернативного покарання у виді виправних робіт, а також встановлення санкції в ч. 3 ст. 161 у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років (на відміну від чинної редакції – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років). Тому запропоноване підвищення максимального покарання за дії, передбачені ч. 3 ст. 161 КК, до такого ж рівня, який передбачено у ч. 2 ст. 121 КК, є надмірним.
4. Викладене свідчить, що поданий проект містить низку суттєвих змістовних і техніко-юридичних недоліків, з огляду на які прийняття проекту у нинішньому вигляді є недоцільним.
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні проект доцільно відхилити.
Керівник управління В. І. Борденюк, Вик.: Н.В. Кідіна».
Виходить, те, що не вийшло у Г.Герман, провів у своєму проекті Т.Чорновіл. Тепер, у разі кінцевого затвердження закону, підписання його Президентом та його оприлюднення, у разі, якщо якийсь єврей образився, наприклад, на слова будь якого українця, росіянина, білоруса тощо, його думки, слова та ідеї, то він вже зможе написати заяву до міліції, і того слов’янина вже однозначно будуть розглядати, як порушника прав того, хто образився! І будуть притягати до кримінальної відповідальності! А навпаки, точно ні! То що ж від цього виграло переважно слов’янське суспільство України? Тільки отримає ще більше підстав для чвар, протистояння, національної та релігійної нетерпимості! І зробили це ті, хто вніс такий проект, і хто його затверджує!

КРИЗА НАРОДЖУЄ ВОРОГА
З трибуни Верховної Ради Ганна Герман сказала 04.03.09 р. о 13 год. 28 хв., коли закликала народних депутатів голосувати за її суперреакційний проект: «Шановні колеги, законопроект, який ми зараз розглядаємо, має виняткове значення, особливо У ЧАС ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ. Тому що ЗНЕДОЛЕНІ І ОЗЛОБЛЕНІ ЛЮДИ можуть бути піданні впливами ультра радикальних політиків, які БУДУТЬ НАМАГАТИСЯ ШУКАТИ ВОРОГА, ПРИЗНАЧИТИ ВОРОГА. І цього ворога будуть призначати чи за кольором шкіри, чи за мовою, чи за тим, до якої він церкви ходить. І зараз дуже важливо не допустити загострення протистояння в суспільстві на тлі, власне, ідеологічної, політичної, расової різниці.
Цей законопроект вперше ПЕРЕДБАЧАЄ ДУЖЕ СУВОРІ ПОКАРАННЯ за ці речі і ВПЕРШЕ ЦЕЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ДАЄ ПІДСТАВИ ЗАБОРОНИ, РЕАЛЬНОЇ ЗАБОРОНИ не лише там вбивства чи каліцтва на, через якісь расові, ідеологічні, політичні чи релігійні різниці, а навіть ЗА ОБРАЗУ СЛОВОМ ПОЧУТТІВ тієї чи іншої людини.
Ви знаєте, мене тяжко назвати прихильником Юлії Тимошенко, але коли я побачила книжку Чобота „Макуха”, де шукаються якісь там довідки про те, якої національності був дід чи прадід того чи іншого політика я зрозуміла, що якщо ми дійдемо до виборів без закону, який буде суворо карати такі речі аж до притягнення до кримінальної відповідальності, ми повторимо, шановні колеги, 2004 рік.
Ми, мій законопроект передбачає заборону виготовлення, завезення таких, подібної літератури, які, яка робить наголос на якісь там приналежності расові…»
Тарас Чорновіл 04.03.09 р. о 13 год. 31 хв., з трибуни парламенту закликав народних депутатів голосувати за свій, трохи менш, але все одно реакційний проект. Ось, що він сказав: «(Законопроект) Панни Анни йде першим закон на голосування. Я голосуватиму теж за нього і теж закликаю всіх. У випадку, якщо з якихось обставин, бо виникали на одному з засідань комітетів певні питання, він не буде раптом підтриманий, я в тому вже випадку прошу проголосувати тоді за мій законопроект.
…у нас вже появляється і найближчим часом МОЖУТЬ БУТИ ДУЖЕ СЕРЙОЗНІ МІЖНАРОДНІ ПРОБЛЕМИ через те, що саме ці абсолютно дикі злочини на ксенофобському грунті, на грунті расової чи релігійної нетерпимості у нас законодавчо окремо не виділені». Ось так, усю дорогу Тараса Чорновола щось дуже бентежить проблема попасти у немилість до закордонних «дядечок», він, як кластрофобії, боїться міжнародних санкцій до слов’янської України, і тому вирішів підіграти одному із нацменшинств. За думкою Т.Чорновола, мабуть, саме це нацменшинство керує США та Ізраїлем, від яких і йдуть усі нашестя останнім часом на увесь світ. Прямо дивно, і чого це так Тарас розпериживався за них.АНЕКДОТ – ЦЕ НЕЗВОРОТНІ НАСЛІДКИ
В обговоренні виступило кілька народних депутатів. Показовим буде навести вислови двох з них. Так, Ярослав Сухий із фракції «Партії регіонів» аж через край стурбовано зазначив: «Розумієте, на перший погляд, оці ніби такі безневинні анекдотики і на по побутовому рівні зубоскальство чорне насправді може призвести до дуже важких і тяжких сумних, гірких, а саме головне, незворотних наслідків. То ми повинні бути пильні, тому що колись абсолютно поодинокі випадки стають у нас зараз все частішими». Отак. Ще один регіонал пішов в атаку на відйом! Вже і анекдоти скоро не можна буде навіть на кухні розказати!
Микола Томенко із фракції Блоку Юлії Тимошенко зазначив: «Друзі, ідея класна, але ще б мені знайти тих людей, які сьогодні не можуть посадити хоча би одного посадовця за розкрадання мільярдів коштів, ми 10 років дебатуєм, хто вияснив хто сьогодні в нашій політичній ворожнечі заслуговує на 5 або на 10 років, а потім хто почне виясняти ідеологічну ворожнечу, яку ми ведемо на телевізійних екранах і таке інше».
Цікавим є те що профільний з розгляду законопроекту Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності у своєму висновку зазначив те, що «Генеральна прокуратура України, Верховний Суд України, Служба безпеки України, Міністерство юстиції України, зважаючи на наявність у змісті законопроектів юридично необгрунтованих пропозицій, розбіжності у юридичному визначенні застосованих у ньому термінів з нормами чинних законодавчих актів, пропонують відхилити законопроекти у пропонованій редакції». Але, навіть не дивлячись на це, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти у першому читанні за основу найбільш реакційний проект депутата Ганни Герман!
Після обговорення законопроекту. Головуючий на засіданні Володимир Литвин поставив на голосування проект представника нацменшини Ганни Герман, який набрав 221 голос. Тобто лише 5-ть голосів не вистачило, щоб ввести на території України режим тотального панування єврейсько-іудейських правових ідей, які працюють в законах Ізраїля та інших країн з реакційними расовими режимами, щодо етнічної більшості на користь єврейської меншості (Німеччина, Франція тощо). По фракціях результати голосування виглядають таким чином: Партія регіонів - 167, "Блок Юлії Тимошенко" - 1, "Наша Україна - Народна Самооборона" – 6, фракція комуністів – 27, „Блок Литвина” – 20. Як бачимо справжніх слов’янських патріотів виявилося більше у Блоці Юлії Тимошенко» та НУНС. Чому? Бо там більше народних депутатів, які обиралися по тих національних округах, де вже історично відпрацьовано негативне ставлення до більшовиків та ідей єврейсько-іудейського фашизму! Тому саме на засіданнях цих двох фракцій було прийнято рішення не підтримувати суперреакційний, антислав’янський закон Г.Герман. Але все одно після постановки на голосування проекту Т.Чорновола за його проголосувало аж 357 народних депутатів! Це вже показник того, що наступ на слов’янську націю в Україні зроблено рішучий, і геноцид слов’ян в Україні програмується саме у Верховній Раді євреями-законодавцями, які є присутніми у кожній фракції так званого «українського» парламенту. Нічого геніального тут нема! Просто лють, помста та ненависть до більшості тих, за рахунок кого багатіють, і кого постійно бояться! Саме про цю ненависть написано в Талмуді та законах «Шулхан Арух». Жаль тільки тих депутатів-слов’ян, які не відали, що творили, які голосували за такий законопроект.
Однозначним є ВИСНОВОК, що МЕТА затвердженого за основу ЗАКОНОПРОЕКТУ, який спішать затвердити кінцево, - РЕАНІМУВАТИ у сучасній іудейсько-українській інтерпретації положення ст.170 Кримінального кодексу зразка 1960 року, яка діяла, як суто політична стаття ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ІНАКОМИСЛЯЧИХ і карала за так звану «антирадянську агітацію та пропаганду». Саме такої політичної статті і не вистачає сьогодні меншиноетнічному карлику від влади в Україні, який сьогодні розлютився на слов’янського велетня за те, що той просинається! І започатковане єврейським карликом «полювання на відьом» тільки пришвидшить розвиток подій на слов’янському просторі України!
На сегодня в Украине одно из нацменшинств взяло власть и собственность всей страны в свои руки. И его представители управляют всем этим плохо. Неэффективно, как для нас – славян (украинцев, русских, белорусов, болгар, поляков и др.). В стране геноцид, вымирание людей, в среднем 350 тыс. в год. Власть нацменьшинства явно неэффективна. Боясь последствий за это, нацменьшинство ужесточает законодательство, чтобы еще больше запугать славян. И теперь, если кто-то из русских, украинцев, поляков, сербов, белорусов будет закономерно возмущаться хозяином завода, фабрики, фирмы, магазина, то это для возмущающегося славянина становится опасным, так как тот же хозяин, например, еврей, будет писать заявление в милицию, прокуратуру, где работают такие же как он единоплеменники-единокровки. После этого славянина обязательно накажут за дерзость возмутиться несправедливостью, так как к этому присовокупят оскорбление чувств еврея-хозяина. Как же, ведь он меньшинство, которое закон защищает. Такую ситуацию сегодня программируют те, кто протягивает законопроект об усилении ответственности славян перед евреями. За основу указанный законопроект принят Верховной Радой 04.03.2009 г.

УКРАЇНА ПІД ГНІТОМ НАЦІОНАЛЬНИМ
Гнет экономический, гнет духовный и моральный усиливается сегодня уже и гнетом национальным! Анна Герман, выступившая 4-го марта в Верховной Раде представителем нацменьшинства, через свой законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості", реєстр. №2281) продемонстрировала себя эдаким реакционным «ястребом», с непозволительно для нас – славян, жесткой позицией по отношению к нашему же эническому большинству. Тарас Чорновил как-бы не столько выступил представителем большинства, внеся свой проект под таким же названием, сколько выступил на подхвате у своих коллег-евреев, подстраховав их в процессе недопущения срыва по голосованию за требуемый проект. Хотя проект Т.Чорновила и немного видоизменен (реєстр. № 2281-1), но суть его такая же реакционная по отношению к славянам. И лучше бы он не брал, как грех, на свою душу тот проект, который был поддержан за основу 4-го марта сего года. Получается, что он все равно прислужил чужим, неславянским, а значит и не национальным интересам!
Згідно останнього офіційного загальнодержавного перепису населення України, здійсненого у 2001 році, чисельність етнічної групи слов’ян (українці, росіяни, білоруси, болгари, поляки) складає 46 млн. 500,3 тис., євреїв – 103,6 тис. При цьому доля етнічної групи у всьому населенні країни складає: слов’ян (українці, росіяни, білоруси, болгари, поляки) – 96,4%, а євреїв – 0,22%.
Под видом защиты своих прав, одно из самых малых нацменьшинств, которых по всему миру насчитывается 12,5 млн. человек, чувствуя свою финансовую мощь, с помощью принятия за основу рассматриваемого законопроекта, все более наступает и попирает права наши – славянской нации, которая имеет право на самоопределение и свою, славянскую власть. Но именно это нацменьшинство долгое время и лишает нас возможности реализовать свое право на строительство Украины, как славянского национального государства. Воно знищує слов’янську більшість заради примхів лише однієї із неслов’янських меншостей.
Дальше необходимо дать анализ того, что же послужило импульсом к принятию за основу в принципе столь непопулярного для еврейского меньшинства закона. Причина и повод - в страхе за уже сделанное и перед последствиями за это в скором будущем.
Г.Герман цілком логічно вирахувала у своєму виступі те, що У ЧАС ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ ЗНЕДОЛЕНІ І ОЗЛОБЛЕНІ ЛЮДИ (а це в основу слов’яни) БУДУТЬ НАМАГАТИСЯ знайти відповідь на питання, а ХТО Ж САМЕ ПРИЗВІВ ДО ТАКОГО ЗЛИДЕННОГО ЖИТТЯ СОРОКАШЕСТИМІЛЬОННИЙ НАРОД?! І особливо шукати цього ворога, а тим більше «ПРИЗНАЧИТИ ВОРОГА» нікому на потрібно, бо ворог той, хто є власником або керівником підприємства, фірми, заводу, фабрики, установи, або керує урядом, армією, міністерством, містом, селом, державою. А їх сьогодні дуже багато серед євреїв. Чого правду ховати? І зараз дуже важливо, для Г.Герман та її патронів і близьких за духом і кров’ю, не допустити загострення протистояння в слов’янському суспільстві України саме засобами залякування, ужорсточення покарань тих же слов’ян, які будуть висловлювати, або навіть матимуть намір висловити своє обурення тим, як себе веде, наприклад, єврей-хазяїн або єврей-керівник.
Авторы каждого из законопроектов знают, что «наступающей стороной» в Украине постоянно являются евреи, т. к. они радикально перераспредилили собственность и власть в стране в свою (еврейскую) пользу. Славяне до сих пор безропотно давали себя обирать и молча «шли на бойню». Но время и настроения масс народа начали резко меняться. Для евреев возникла внезапная опасность, что те, кто вчера и сегодня были робкими и раболепными, завтра смогуть проснуться от долгого сна «пойти в наступление» за свои законные национальные права.
Это им (евреям) надо на нас нападать, на наше славянское большинство. Это им, национальному меньшинству, нужно нас запугивать, провоцировать, наказывать и бросать за решетку, чтобы дальше удерживать в экономической и политической кабале. Вот для чего нужно законодательное ужесточение давления на славян.
НЕТ ЗАКОНА – НЕТ ГРЕХА! Это основополагающее положение Библии. В полании Римлянам, главе 4-ой стихе 15-ом апостол Павел пишет: «ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления». А в главе 5-ой, стихе 13-ом того же послания Римлянам написано: «Ибо [и] до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона».Значит, еврейское меньшинство, следуя своим интересам создало новый закон, которым произвело свой еврейский гнев на нас – славян. И этим оно породило ранее несуществовавшее новое преступление, которым будет признаваться любое действие славянина по защите своих прав от посягательств на них со стороны евреев. Раз Верховная Рада Украины приняла такие законы, то, значит, именно Верховная Рада раскалывает общество и создает условия для разжигания межнациональной розни! Логика – железная.

СТРАХ, ЯК ПІДСТАВА ЗАКОНУ
Анна Герман. А чего Вы боитесь? Значит Вы испытываете страх? Значит Вам и тем, ради кого Вы внесли именно такой законопроект, есть чего бояться? Раз есть СТРАХ, то СТРАХ – следствие ВИНЫ и чувства ВИНЫ за ГРЕХ! Это известно еще после первого грехопадения, когда Адам и Ева, вопреки запрету, съели запретный плод от дерева познания добра и зла. Продолжается наступление на права славян. ЦЕЛЬ ЗАКОНОПРОЕКТА, внесенного на утверждение А.Герман, как и того, который приняли за основу в редакции Т.Чорновила, - еще более унизить славянскую нацию. И продемонстрировать могущество пока еще правящего в Украине одного нацменьшинства.
Вот гипотетический пример из возможной «будущей жизни». И этот пример возможен, как реальность, если рассматриваемый законопроект будет принят в целом Верховной Радой и подписан президентом. Как только нужно будет напасть на своего конкурента по бизнесу или оппонента на выборах, например, некий Шевченко Илья Моисеевич напишет заявление в прокуратуру и милицию на Степаненко Петра Николаевича, что тот оскорбил его действием или словом, как еврея, чем унизил его национальные чувства. Возбуждают уголовное дело против нееврея Степаненко П.Н. и осуждают его за оскорбленные им чувства другого человека, другой расы. Хитро и подло устроили! И что, меня кто-то будет убеждать, что после этого наше украинское общество станет более дружным и сплоченным? Нет, конечно!
Или того подлее. Политик-украинец критикует, например, вора-мэра Вениамина Сруля, а нападает на политика-украинца уже Лейба Бронштейн – представитель иудейской организации «Хабад», единокровный товариш В.Сруля. Он пишет заявление в милицию и политика-украинца за воспринятые, как униженными чувства Л.Бронштейна – в колонию!
Но надо же быть последовательными, господа евреи. Ведь для себя же евреи создали большую проблему. А как же будет Шевченко Илья Моисеевич и Вениамин Сруль доказывать свое еврейское происхождение? Ведь в его личных документах, паспорте и свидетельстве о рождении отстутствует графа о национальности! Значит, чтобы реализовать замысел преследования славян реальным, нацменьшинству некуда деваться, как вернуть графу о национальности в паспорт и свидетельство о рождении. А иначе как документально доказать свое национальное происхождение? Никак! Голословное утверждение, что вы еврей не пройдет ни в милиции, ни в прокуратуре, ни в суде, если не будет предъявлен соотвествующий документ. Но если вернуть графу о национальности в паспорт, то как тогда на выборах в славянской стране выдавать себя за своего? И так проблема, и так, тоже проблема, как не хитри.

УСІ НАЦІЇ - РІВНІ
Ми, слов’яни, переконані, що Бог створив усіх людей рівними, і вважаємо євреїв не більш досконалими, ніж ми – слов’яни. Якщо євреї, які перебувають в Україні, це публічно сприймуть через своїх провідників єврейських організацій, то у нас буде мир та злагода. Якщо не сприймуть, і на ділі будуть робити те ж саме, що роблять і сьогодні, то наша слов’янська влада України, яку ми обов’язково сформуємо, повинна зразу визначити відповідний режим перебування євреїв на території нашої країни, за якого вони не повинні мати таких привілеїв, за ознаками раси, які мають, на жаль, зараз.
Ми зразу, поки далеко не зайшло, хочемо гармонізувати відносини між усіма націями та народностями, які проживають в Україні. Особливо нас бентежать відносини між слов’янами та євреями, і ми їх бачимо рівноправними проти сьогоднішньої дискримінації слов’ян.
Держава повинна поставити вимоги до євреїв, або відкритого оприлюднення іудейськими організаціями своїх релігійних джерел: Талмуду, Шулхан Аруху, Кіцур Шульхан Аруху, або негайного припинення будь-якої діяльності та закриття синагог і єврейських шкіл (єшив). В можливість оприлюднення талмудичної іудейської літератури просто не віриться, бо саме така подія спричинить протестний вибух у нашому слов’янському суспільстві і закономірну заборону діяльності іудейських організацій, як це було в СРСР у 1930 році. Не погодяться єврейські рабини зірвати з себе ту маску, яку вони носять ось вже два тисячоліття.
Ще один приклад. У затвердженому за основу, чорноволівсько-єврейському проекті за №2281-1 передбачено ужорсточення відповідальності по ст.300 Кримінального кодексу «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості». Питається, де ж логіка? І де щирість? Невже влада не знає, що впродовж 19-ти років іудео-нацистська фашистська секта ХАБАД завезла в Україну незліченну кількість літератури, творів, які пропагують культ насильства і дискримінацію, расову, національну і релігійну нетерпимість та дискримінацію євреями неєвреїв (гоїв) і акумів (християн). На розповсюдженні, поширенні і вивченні цієї літератури (творів) побудована уся діяльність синагог ХАБАДУ та єврейських шкіл (єшив). І питається, хто буде визначати саме мету поширення та зміст творів? Как раз своим проектом А.Герман и вкупе с ней Т.Чорновил «призначили ворогами» тех, кто уже научился отличать своих от чужих, и заявил требование о защите от непомерных интересов практически одного из многих нацменьшинств.

ЛЖА – ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
Главное и самое грозное оружие евреев – это ЛОЖЬ, НЕПРАВДА. Значит, как разновидность (форма) ИНФОРМАЦИИ, ЛОЖЬ И НЕПРАВДА подаются по каналам информации и средствам массовой информации (СМИ). Вот почему на сегодня и оказалось, что все массовые средства информации оказались в руках евреев. Это следствие, результат, так называемой политики «защиты прав меньшинств» в ущерб защиты интересов прав большинства. Для чего? Логичным и будет ответ: чтобы подавать не объективную, а искривленную, лживую, неправдивую информацию, или же замалчивать правдивую информацию и не подавать ее вообще. Лицензии на деятельность СМИ должны распределяться по национальному признаку, в процентном соотношении пропорционально количеству СМИ. При этом справедливым будет для нашего общества, когда собственники СМИ должны декларировать свою национальность. Вот тогда мы избежим той информационной блокады, которую имеем сегодня.
В Украине во власти лжецы! А ложь – это недостаток правды! Ложь – это противоположность правде, как свет – противоположность тьме! Правда ценится ее утратой. Если исчезает правда, то все заполняет ложь!
Ложь, лицемерие и двуличие - страшнее всего для народа, особенно когда их проявляют те, которые пребывают во власти. Страшнее этого только смерть! И именно эти лжецы-лицемеры со спойкойным умиротворенным видом солидно, каждый день годами выступают по телевидению, на радио, в газетах, с высоких трибун. Они нас уверяют, они нам обещают… Но проходит время и ничего того, что они обещали людям, не случается, не происходит. Наоборот, становится все хуже и хуже. Ну не лжецы!?
Меня лично евреи пытаются обвинить в предвзятости, в уже ставшем дебильным, «антисемитизме». И это при том, что к семитам относятся в основном арабские народы и лишь незначительная часть в лице евреев. А я в ответ и евреям и всем говорю: Наоборот. Я люблю, очень люблю многих евреев, а за одного из них готов даже жизнь отдать. Этого Сына Человеческого родила еврейка – Дева Мария. Он мой Господь Иисус Христос. Я люблю евреев-апостолов:Петра, Андрея, Иакова, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фому, Матфея, Иакова, Фаддея, Симона. Они учили, в отличие от иудеев-фарисеев и лицемеров, любить всех ближних, а не только евреев. С большим удовольствием общаюсь с Эдуардом Ходосом, Алеаном Альпертом и многими другими евреями, которые испытывают ко мне и моему славянскому народу дружественные чувства и никогда не проявляют чего-либо враждебного.
А вот пришелец, раввин Херсона, чужемец Йосеф Ицхак Вольф на земле Украины ОБЪЯВЛЯЕТ МЕНЯ ВРАГОМ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. У меня ощущение, что ради только этого он и приехал сюда из Израиля. Так позволяют себе поступать только захватчики, когда приходят на чужую землю, и ее коренных жителей объявляют своими врагами.
Иудеи, в демографическом плане, вырождаются, т. к. нет прироста их населения. Потому, чтобы верховодить и не ассимилироваться в структуре того народа, который их принял, иудеи устраивают настоящий ГЕНОЦИД, способствуя ускоренной смертности коренного населения. Таким образом, искусственно снижается численность закабаленного населения. Так у евреев исторически сложилось в разные времена и в разных странах.
Не возмущаться и не бороться против негуманной человеконенавистнической, расистской идеологии иудаизма – это для нас, славян, означает признать себя ГОЯМИ, т. е. неполноценными, менее развитыми, чем евреи-иудеи, полностью подчиненными их воле и покоренными ими существами. Лично мне это не подходит! Не подходит это и моему славянскому народу Украины!

КТО НЕ ПРИЗНАЕТ НАС – ТОГО НЕ ПРИЗНАЕМ МЫ!
Евреи от власти как-бы нам насаждают ежедневно мысль: «У вас есть свои славянские законы, но они для вас не будут действовать, потому что мы, евреи, правим по своим законам Талмуда, Шулхан Аруха и Кицур Шульхан Аруха. Наши еврейские законы для нас более святы и более древни, чем ваши славянские законы! У вас реально нет прав, нет возможностей, нет никакой надежды. Потому, давайте, быстрее приспосабливайтесь к той ситуации и к тем порядкам, которые мы вам создали!»
Никогда, ни на миг нельзя нам забывать того, что ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, как мировое явление – это евреэкспроприация нашего национального, славянского, что полностью совпадает с одним из Законов Талмуда (Шулхан Аруха) («Добро и деньги акумов (христиан) – есть ничейным и евреи должны брать столько, сколько возьмут»).
Государственной и местной властью на местах в Украине овладевают и цепко ее контролируют КЛАНЫ и ГРУППИРОВКИ. А каков состав и природа этих кланов и группировок? Наиболее стойкие и большие из них – это кланы на основе национальных групп. Одна из таких групп уже начала усиленно укореняться в Украине и Херсоне с 1992 года. И сегодня эта группа безраздельно правит Украиной в центре и на местах. Власть в Украине узурпирована через закрытые партийные списки. Этим самым убивается малейшая возможность своевременного появления, зарождения новых региональных элит и лидеров. Каждый раз на выборах, этой национальной группе к власти помогает приходить кланово-замкнутая система закрытых партийных списков. Олигархи-евреи, пока правящие Украиной, через избирательный закон создали условия тупиковости выбора, когда выбирать приходится только между одними и теми же. И вот если поменять избирательную систему, то клану уже тяжелее, если не невозможно, будет приходить во власть и быть у власти!
Сегодня в Херсоне и в Украине отсутствуют условия для прихода во власть этнического, славянского большинства! Пока все в нашей стране запрограммировано, чтобы власть была у одного этнического меньшинства, так как это меньшинство поддерживают мощные международные политические круги сионизма, а также еврейский банковский капитал.
Чтобы изменить ситуацию и создать благоприятные условия для национально-этнического большинства славян, нужно поскорее вернуть графу о национальности в паспорт и свидетельство о рождении. Также нужно вернуть мажоритарную систему выборов в одномандатных округах, когда избиратели вернут себе возможность голосовать за конкретную личность, а не за «котов в мешках».
Власть не будет национальной, украинской, без национальной, украинской экономики, без национального, украинского капитала, без расстановки на ключевых должностях наших славянских национальных кадров. А вот как раз с самого начала новой истории Украины, правящее нацменьшинство и не дало славянам в Украине сформировать свой национальный капитал и расставить свои национальные кадры. Вот потому и нет национальной экономики. И сегодня президент Украины, как никто другой, должен быть заинтересован в том, чтобы быстрыми мерами возглавить всех национал-патриотов для спасения Украины от высокопоставленных чиновников, исполнителей воли и замыслов хабадовского еврейско-международного клана. Вытеснив с политического и экономического пространства хабадовский еврейский международный капитал, мы укрепим в Украине свою национальную власть и свой украинский национальный капитал. Но, к сожалению, своими кадровыми назначениями нынешний президент страны лишь укрепляет правящую в Украине еврейскую группировку. И это при том, что Хабад культивирует в обществе, учит членов своей организации ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСТВУ, РАСОВОМУ ПРЕВОСХОДСТВУ ЕВРЕЕВ НАД НЕЕВРЕЯМИ. А это не разделяют все евреи, не говоря уже о нашем славянском большинстве.
Діючий в Україні маріонетковий режим влади – це антинародний, антислов’янський режим! Гнітючим, але правдивим є ВИСНОВОК, ЩО МИ, НА ЖАЛЬ, СЬОГОДНІ ЖИВЕМО ПОКИ НЕ В УКРАЇНСЬКІЙ УКРАЇНІ!
ЗАДАЧЕЙ КРИЗИСА, ВНЕДРЕННОГО И В УКРАИНУ, является еще больше «приглушить», сделать более беспомощным и бесправным население Украины. Именно основную массу, большую часть славянского народа Украины. При этом организаторы кризиса – иудеи, гонимые стразхом, ошибочно полагают, что они в результате приращения капиталов и власти приобретут большую для себя безопасность и более значительно укрепят свои позиции.

УКРАЇНА ПОВИННА СТАТИ УКРАЇНСЬКОЮ
Иудеи создали такую систему, как они считают, что главное поставить везде своих людей на высоких должностях в государственных органах и местной власти, и тогда со всеми можно будет обо всем либо договориться, либо навязать свою волю и купить. При этом такой субъект, как народ страны пребывания, перестает восприниматься иудеями вообще. Славянский народ по законам иудеев – это «гои, неполноценные существа, быдло… И чего с ними договариваться…». Это видно по последним событиям в Украине.
В славянской стране иудеям уже удалось создать обширные резервации для славян. В этих резервациях царит бедность, пессимизм и полное во всем разочарование. А для себя они забрали все: базовые предприятия промышленности, переработки, телеканалы, газеты, радио, банки, финансы, ВЛАСТЬ. Да, именно ВЛАСТЬ, так как с помощью избирательной системы закрытых списков, концентрации власти и капитала, политическое пространство, как-бы навсегда освоено и сужено до десятка политиков которые определяют внутригосударственные процессы сегодняшнего дня и пока еще немного завтрашнего дня. Олигархи, через избирательные законы, создали всем нам тупиковость выбора, когда, как уже говорилось выше, выбирать нужно среди одних и тех же. Но уже появилась большая масса лидеров, общественных деятелей, которых нынешний политический бомонд держит на привязи голода и отсутствия перспективы прийти во власть через препятствия существующей избирательной системы закрытых списков.
Я в числе этого множества, пока бесправных, т. е. я тоже нахожусь в созданном для меня тупике. Но я не хочу, и не буду жить по тем правилам ГЕНОЦИДА и резерваций, которые для меня выписали иудеи! Иудеи взяли все в моей стране: СМИ, предприятия, власть, бизнес, рынки. И при этом хотят быть незаметными. Корчат из себя «добреньких», «бедненьких», «гонимых», «несчастных». Они говорят, что не несут ответственности за те несчастья, в которых оказались славяне. Они говорят: «мы тут ни при чем!» Но при этом они забыли основное правило из Конституции Украины: «Собственность обязывает». Раз евреи в Украине владеют почти всем, то они и за все в ответе!
Раз иудеи в Украине собственники почти всего, то их это обязывает создавать, а не сокращать рабочие места, выплачивать зарплату и пенсии, а не лишать их людей! Евреи, приобретя все в Украине, оказались за все в ответе! И это уже не смешочки! Они не дают развиваться и укрепляться национальному (славянскому) бизнесу и капиталу! Евреи отбирают все тендеры! Евреи отдают славянам крохи-подряды и при этом еще умудряются даже не платить за выполненные объемы работ.

ЧИ МОЖНА ВІДІБРАТИ МРІЮ?
Иудей в своей душе говорит славянину накануне каждых очередных выборов: «Ты все равно не победишь, даже если за тебя проголосуют все избиратели. Потому что у нас деньги, связи, мы контролируем и судей, и прокуратуру, и милицию, и службу безопасности. Ты не сможешь им заплатить вообще, а мы платим сполна».
Вот тут логичным будет для славян вопрос: «Возможно ли, славяне, и в дальнейшем красть ваш выбор, вашу мечту? Вот, например, победил кандидат в депутаты или мэры, которого вы избрали, но по купленному судебному решению выборы, либо отменяются и назначаются повторные, либо победителем признается не первый кандидат, а следующий за ним второй. Что вы дальше в таких случаях будете делать? Терпеть и принимать за правило, навязанных нам уродливых стандартов?»
Давайте розглянемо наслідки за ПОСЯГАННЯ НА ЧЕСНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ. Вибір, який здійснили люди – це святе, це Божа воля! І якщо хтось бажає реалізувати свій інтерес всупереч волі людей, то навіть неправедно досягнута тимчасова перемога (шляхом підкупу, підробок тощо) призведе лише до безперервно наростаючої соціальної напруги. А вже дуже швидко соціальна напруга переросте, досягне соціального вибуху, який знищить того, хто відібрав перемогу в людей. І ніякі мільярди та трильони тут вже не допоможуть. Бо люди – це створіння Боже, а гроші – витвір грішних, слабких на гріх людей. Божествене ніколи не може тягатися в силі з грішним!
«Не следует забывать, что не мы, люди-неевреи, а сам Бог назвал иудеев племенем сатанинским и детьми дьявола? Так что нам следует быть на стороне Бога, а не на противоположной стороне вместе с теми, кто противится Богу. Иудеи (но не обязательно все евреи, т. к. есть такие, которые не приемлют иудаизм) беспокоятся только о своих, таких же евреях-иудеях, и ближними своими считают только исключительно иудеев. А мы, славяне, следуя заповеди Божьей, любить ближнего, как самого себя, ближними считаем всех и беспокоимся о всех. Тут иудеев опять подводит противление, неприятие воли Божьей и неуемная дьявольская жадность.

МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ТІЛЬКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ!
Україна може відбутися заможньою проквітаючою державою ЛИШЕ ЯК СЛОВ’ЯНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА! І НІЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ! Тільки саме це вже відкидає будь-яку можливість керувати Україною неслов’янами!
І якщо, боронь Боже, якась частина народу України або мешканці того чи іншого міста, села, селища будуть і далі приводити до влади тих, хто відбирає ваші гроші у банках, то ви НЕ БУДЕТЕ ЩАСЛИВІ! Якщо ви залишаєте при владі тих, хто викидає вас, ваших рідних, близьких та знайомих за ворота, заводів, підприємств, фабрик, установ, то ВИ НЕ МАЄТЕ МАЙБУТНЬОГО!
Вже сьогодні НАМ треба визначатися в головному: або МИ будемо щасливими, або ВОНИ! Як бачимо неслов’яни не можуть зробити так, щоб усі були щасливі! Вони роблять щасливими за наш рахунок та результати нашої праці лише себе і своїх однокровків.
Національна ідея для нас сьогодні – це національна влада, а національна влада – це національні кадри! Нация в опасности, нация превыше всего!
В кінці я звертаюся до тих, хто є дитям цієї землі, нації, віри та культури:
Депутати-слов’яни, не голосуйте за іудейське! Нехай кане в літу той злочинний законопроект, який проголосовано за основу 04.03.2009 року. Ганьба тим, хто зраджує своїй нації та своїм величним слов’янським предкам!
Ми все одно просинаємося, починаємо гуртуватися та усвідомлювати свою велич і силу! Допоможи нам, Боже, скоріше опанувати своє та звільнитися від чужинців!

Газета "ВИК" 19.03.2009-04.04.2009
Лідер профспілки «Народний контроль», заслужений юрист України    
Сергій Кириченко
 
Ваші   пропозиції,  питання   та   інформацію   надсилайте:  [email protected]