Тотальна війна.

Тотальна війна.

Сучасна цивілізація - це не сформульована угода владоможців, спрямована на задоволення їхніх претензій. Проте ця угода дійсна лише доти,
доки не буде укладена нова, щоб здерти з них шкіру.
Луї Повель і Жак Берж”є,
“Ранок магів”

Державна політика в Україні буде  некомпетентною і неефективною доти, доки ігноруватиме факт перебування нашого народу в стані війни. А починати треба з визнання того факту, що Україна є жертвою прихованої агресії, в чому переконують об”єктивні економічні, демографічні, соціально-психологічні та інші показники.

Тихо! Іде війна! Якщо ти не будеш цікавитися війною,
То війна почне цікавитися тобою.

Перший принцип тотальної війни.

    Бомбування українського народу думкою, що у нас все тихо, мирно і майже демократично, ґрунтується на примітивних уявленнях, що війна – це коли стріляють, щоб відібрати у когось землю або власність. Насправді війна – це рішучі цілеспрямовані дії з метою змінити поведінку противника у власних інтересах. Людство знає величезну різноманітність способів бойових дій, проте всіх їх можна звести до семи основних видів. Стило розглянемо їх у порядку збільшення ефективності.
1.Технологічно-силова війна. Найпримітивнішою формою зміни поведінки людини, групи людей чи народів було і є технологічно-силове протистояння за допомогою кам”яних сокир, мечів, списів, вогнепальної зброї, літаків, ракет, лазерів, радіоелектронних засобів, комп”ютерних вірусів тощо. Спосіб доволі дорогий і ризикований, оскільки на будь-яку дію завжди знайдеться ще сильніша протидія, скажімо, у вигляді тероризму, в т.ч. комп”ютерного.
2.Економічна війна. Це значно ефективніший і водночас безпечніший спосіб змінити поведінку супротивника. Що не кажіть, а голод є потужним інструментом керування. Це зброя другого рівня ефективності. Прикладом її застосування є економічні санкції, “антидемпінгові розслідування”, нееквівалентний товарний обмін, валютні експансії тощо.
3.Прихований геноцид. Економічне середовище може змінитися, і супротивник має шанс вийти з-під економічного контролю. Для того щоб корінним чином, назавжди підірвати його здатність до опору, застосовується зброя третього рівня ефективності – генетична.  Йдеться про цілеспрямоване руйнування генофонду шляхом наркотичного, алкогольного, фармацевтичного, тютюнового геноциду, широкого застосування штучних харчових добавок, штучних і генетично модифікованих продуктів, цілеспрямованої зміни культури харчування. Ефективність цього виду зброї криється в її непомітності і дешевизні, більше того – на тютюновому, алкогольному, фармацевтичному і наркотичному бізнесі заробляються величезні гроші.
Розглянуті три види зброї змінюють поведінку противника, впливаючи  передусім на фізичний бік його існування. Наступні  чотири види спрямовані на руйнування ментальності і всього способу життя.
4.Організаційна війна. На найпростішому рівні вона здійснюється шляхом імплантації в національне тіло супротивника чужорідних або відверто ворожих для нього організаційних форм – від усіляких “благодійних фондів розвитку науки та освіти” (технологічний шпіонаж і “випомповування мізків”) до непритаманної народові системи управління. Наприклад, традиційна (отже, перевірена часом) для України виборна гетьманська модель, яка передбачає персональну відповідальність керівників за плоди свого управління, замінена “найкращою у світі” системою горизонтального розподілу влад з повною безвідповідальністю і безкарністю. З погляду законів менеджменту нинішня система державної організації є проявом безумства, оскільки розділити можна роботу і права, але відповідальність не ділиться в принципі (там, де відповідає більше одного, вже не відповідає ніхто).Розпорошення влади і, як наслідок, її безвідповідальність та корумпованість, створюють сприятливі умови для прихованої агресії з боку сконсолідованої і цілеспрямованої сили (іншої держави, ТНК, тоталітарної секти, масонської організації), яка не переймається псевдодемократичними ілюзіями.
5.Інформаційна війна. Під терміном “інформаційна війна” ми розуміємо масоване просування вигідної інформації і замовчування невигідної, а також тенденційну інтерпретацію поточних подій. Ефективність цього виду зброї можна проілюструвати дивовижним фактом ядерного роззброєння України (інформаційне бомбування “на добровільне роззброєння” тут було одним з ключових чижиків) чи, скажімо, “трастовим психозом”. Нинішнє пресування свідомості українців ідеями меншовартості, страху і безперспективності нагадує пропагандистську кампанію з метою зниження вартості підприємства перед його дешевою приватизацією.
6.Хронологічна війна. Ще потужнішим впливом володіє зброя шостого рівня ефективності. Її об”єктом  є не інтерпретація поточних подій, а інтерпретація характеру цивілізаційних процесів, а також руйнування родової пам”яті  і зв’язку поколінь. Прикладом застосування цього виду зброї є закидання в масову свідомість деструктивних  вигадок про те, що “слов”яни”  означає “раби”, що трипільці були семітами, що Україна  - це “окраїна”, яка завжди була прохідним двором, що наша історія – це трагедія ворожнечі та взаємознищення українців, що наша наука і духовність – це постійні запозичування якщо не із Заходу, то із Сходу, що пісенність нам приніс грек Кирило і так далі. Хронологічна зброя дозволяє тримати  людину в покорі шляхом переконання її в тому, що її батьки, діди і прадіди завжди були рабами, тож їй не лишається  нічого іншого, як змиритися і самій все життя бути рабом.
7.Духовна війна. Сьомим – фундаментальним, найвищим рівнем ефективності володіє духовна зброя. Її могутність полягає  у спотвореному висвітленні не поточних подій чи історичних процесів, а у накиданні збочених життєвих цінностей, у викривленні уявлень про саму природу видимого і невидимого світу, про добро і зло, життя і смерть. Важливим елементом духовної війни є тенденційна інтерпретація священних книг  священної історії з програмуванням народу на самознищення. Чого варто вдовбана в масову свідомість вигадка про те, що Ісус Христос був юдеєм, хоча всі історичні та євангельські джерела стверджують Його належність до галлів – Галілея – народу арійського кореню, а Його  “юдейське походження” категорично заперечують самі правовірні юдеї. Нині масова свідомість бомбується ідеями “нормальності” гомосексуалізму  і “корисності для здоров”я” між расових змішувань, а українців енергійно переконують, що вони генетично нездатні разом до вольових вчинків і сильної політики тощо.
Розвиток людства і еволюція методів боротьби держав за ресурси супроводжуеться перенесенням головних зусиль в напрямку застосування організаційної, інформаційної, хронологічної та духовної зброї.

Євген РОМАНИШИН, заслужений лікар України, мешканець Івано-Франківська