Отинія - Що повинен знати кожен Українець , як себе захистити.

Що повинен знати кожен Українець , як себе захистити.

Що повинен знати кожен Українець , як себе захистити.

Памятка для пересічного громадянина України при зустрічі з працівниками силових структур в тому  числі і правоохоронними органами .

Незнання законів  - сама велика біда Українців.

В Україні визнається верховенство права. Конституція України відповідно до ст..8 має найвищу юридичну силу . Закони та інші нормативно – правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина на підставі Конституції України гарантується. Відповідно до ст.. 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України , не посягати на права і свободи , честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Ст.3 Конституції України говорить, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою  найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визнають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Ст.5 Конституції України вказує що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визнавати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурпований державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Це прописні істини, які записані в Конституції України є основним захистом прав людини. І якщо працівник правоохоронних органів звернувся до Вас, Ви повинні запитати з приводу чого. Він відповідно до ст.. 57 Конституції України - де говориться що кожному гарантується право знати свої права та обов’язки – повинен пояснити Вам Ваші права та обов’язки під запис з вашим підписом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визнають права і обов’язки громадян не доведені до відома населення у порядку встановленому законом, є не чинними.

І якщо працівник який Вас затримав буде висловлювати свою думку відносно Вас в некоректній формі, то Ви можете йому привести як приклад ст.. 28 Конституції України, що кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, насильницькому або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Відповідно до ст.. 29 Конституції України – кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановленим законом. Без рішення суду затриманих можуть тримати під вартою не більше 72х годин.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість затриманому захищати себе особисто та користуватись правовою допомогою захисника відповідно до ст.. 59 Конституції України.

Не підписувати жодного документу без адвоката, якщо цей документ Вам не зрозумілий.

Про арешт або затримання людини має бути повідомлено рідних заарештованого чи затриманого.

Пам’ятайте, що відповідно до ст.. 62 Конституції України – Особа вважається невинною у вчиненому злочині і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в  законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненому злочині. Обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Недоведена вина дорівнює доведення невинуватості.

Пам’ятайте, що влада – це Народ України, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та Законами України відповідно до ст.. 19 Конституції України.

Якщо Ви бачите, що відносно Вас були порушені Закони Держави України, то відповідно до ст.. 40 Конституції України маєте право звернутись до будь-якого державного органу.

Відповідно до ст.. 20 Закону України «Про звернення громадян» Вам зобов’язані надати відповідь.

Також, згідно ст.. 121 Конституції України – Єдиний орган в державі на який покладається нагляд за додержанням законів в Україні – прокуратура.

Ви подаєте заяву відповідно до ст.. 214 ч. 1;3;4;5 Кримінально-процесуального кодексу України і відповідно ч. 1 вони повинні внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань не пізніше ніж через 24 години.

Якщо це не було зроблено, а відповідь Вам надали, то це заперечується ч. 3 цієї статті. Вони не мають права розглядати заяву, якщо факти викладені в заяві не були внесені до ЄРДР. А як зазначено в ч. 4 - в прокуратури не має жодного права  не вносити відомості до ЄРДР. Хто дав таку відповідь – чий стоїть підпис, той і підпадає під ст.. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Знаючи свої права та відстоюючи їх послідовно, Ви забезпечите свій захист від протиправних дій будь-якого державного органу.

« Якщо  свої права не будемо захищати , їх у нас заберуть»

(автор невідомий)

 

Член правління ГО «Майдан Січеслав-Дніпро» - Правозахисник Олександр ЗЕРКАЛЬ.